<< Ga Terug

Uit de nalatenschap van wijlen L.TH. Cutler kwam de hierna te noemen personen overeenkomstig art. 1174 BW een erfdeel toe.
Deze erven bleken in de jaren 90 onvindbaar voor de boedelnotaris. Indien rechthebbenden zich thans niet binnen bepaalde termijn melden, zullen de tegoeden vervallen aan de Staat der Nederlanden.

Angelica Elizabeth Dorothy Cutler, geb. 27 april 1953;

Margarette Elisabeth Yvonne Cutler,
geb. 22 augustus 1951;

Mary Jane Daisy Cutler, geb. 17 september 1949;

Voornoemde A.E.D.Cutler M.E.Y.Cutler en M.J.D.Cutler danwel hun erf genamen gelieve zich bij ons te melden:

tegoeden@versatel.nl

Shares
Share This