<< Ga Terug

Ben de Graaf uit Groningen (Nederland) is opzoek naar zijn Nederlandse broer Dirk Hendrik de Graaf, die begin jaren 60 naar Australië is vertrokken.
Het contact is al meer dan 40 jaar verbroken en hij zou hem toch nog graag wel eens willen spreken, al is het maar één keer.

Dirk Hendrik (Dick) de Graaf is geboren op 22 juli 1943 in Amsterdam. Zijn vader was Hendrik (of Henk) de Graaf, geboren op 9 juli 1918. Zijn moeder was Hennie de Graaf – Meijerink, geboren op 29 september 1917.

Hij was de oudste van vier kinderen. Hij heeft twee jongere broers (Wim en Ben) en een zus (Marijke). Het gezin woonde in Amsterdam en verhuisde in 1959 naar Groningen (adres Laan van de Vrijheid 90).

Dirk vertrok op 11 mei 1962 naar Australië (waarschijnlijk met de ss Almdijk) en kwam rond 16 juni 1962 in Sydney aan.

Zijn laatst bekende adres in Australië is:

Edith Villas (waarschijnlijk een pension)
226 Glebe Point Road
Glebe NSW

226 Glebe Point Rd - Glebe NSW

Hier woonde hij in de 60’er jaren. Na die periode is het contact verloren gegaan.

We ontdekten dat hij rond 1981/1982 (leeftijd 40 jaar) in Fairlight Sydney woonde (adres onbekend). Hij werkte van 1980 to 1983 bij Telecom Austalie, Newton district afdeling telecom aan het Lawson Square in Redfern Sydney. Hij werkte op de afdeling Credit Control. Zijn manager toen was Paul McGuiness (is nu rond de 80 jaar).
Paul was goed bevriend met Dirk, dus we hopen Paul ook te vinden, want die kan ook meer informatie verstrekken.
We hebben contact gehad met Telstra om te vragen of er nog Personeels documenten waren uit die tijd, maar zonder resultaat wegens privacy regels.

Zijn broer Ben zou heel graag zijn broer weer terugvinden. Elke informatie is welkom.

Reageer a.u.b. op deze Oproep.

Heel erg bedankt,

Willemien Vijvers

P.S. De internationale varianten op zijn naam kunnen zijn Dirk Degraaf, Dick de Graaf, Dick Degraaf etc. In het buitenland worden de delen van de achternaam vaker aan elkaar geschreven.

Een gedetailleerd interview op de radio in Australië kunt u hier beluisteren:

And only the text in English:


Ben de Graaf from Groningen, the Netherlands is searching for his Dutch brother Dirk Hendrik (Dick) de Graaf who moved to Australia in the early 60’s.
They’ve lost contact more than forty years ago and now he would love to speak to him again, even if it’s only once.

Dirk Hendrik (Dick) de Graaf was born 22 July 1943 in Amsterdam. His father was Hendrik (or Henk) de Graaf, born 9 July 1918. His mother was Hennie De Graaf-Meijerink, born 29 September 1917. He was the eldest of four children. He has two younger brothers (Wim and Ben) and a sister (Marijke). The family lived in Amsterdam and moved in 1959 to Groningen (address Laan van de Vrijheid 90).

Dick left for Australia on 11 May 1962 by boat (probably the ss Almdijk) and arrived in Sydney somewhere around 16 June 1962.

His last known address in Australia is:

Edith Villas (probably a boarding house)
226 Glebe Point Road
Glebe NSW

This is where he lived in the 60’s. After that period all contact was lost.

We found out that around 1981/1982 (aged 40) he lived in Fairlight Sydney (address unknown). He had a job from 1980 to 1983 with Telecom Australia, Newton district telecom branch located at Lawson Square, Redfern Sydney. He worked in credit control. Paul McGuiness was the Manager at the time (he would be around 80 years old now). He was very close with Dirk. So we are hoping to find him as well, since he could give more information.
We’ve contacted Telstra to ask if they still have personnel files from those days, but they won’t comply because of privacy.

It would mean a great deal to Ben to find his brother again.

Any information is welcome. Please react on this Call.

Thank you very much!

Willemien Vijvers

P.S. The international variations on his name could be Dirk Degraaf, Dick de Graaf, Dick Degraaf etc. Parts of the name are often written together.

Listen here to a detailled interview in NL on Australian Radio:

    Shares
    Share This