Marco Kruishoop

Marco Kruishoop

Skool : Christelijk Artineum in Heemstede. Hij heb rond 2000-2003 gewerkt bij de Nachtveiligheidsdienst in Haarlem. Hij heb een zuster.