Marga van Hoorn

Marga van Hoorn

Na de lagere school in Roodeschool ging je naar de Alberda Mavo in Uithuizen. Daarna naar het Hogeland College in Warffum om te gaan studeren in Groningen.

Marga van Hoorn

Lidy Albers

Op zoek naar Lidy Albers, oud ongeveer 74 jaar.
Wij zijn op zoek naar Lidy Albers, geboren tussen 1947 en 1950. Zij heeft nog een broer genaamd Pieter en een zusje genaamd Jacqueline!

Lidy heeft in ieder geval gewoond in Borne en Zuidlaren. In de jaren zestig ging zij op vakantie met haar ouders naar Camping/ Jachthaven Prinsen in Giethoorn.

Lidy zat in de verpleging/ verzorging.

Wie kent haar of heeft haar gekend, dan wel is bekend met haar familieleden. Alle informatie is welkom. Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Marga van Hoorn

Alex Verkijk

Hopelijk lees je of iemand anders die je kent mijn berichtje.
Je kent me vast nog wel Tineke uit Makkum. We zijn een hele poos bevriend geweest en we waren echte vrienden. Ben je toen uit het oog verloren.

Een jaar of wat terug woonde je in een boot in Zuidbroek (Groningen). Je bent geboren in Den Haag, meende ik op 15 oktober 1939. Waar je woonde was je ook aan het werk bij DionTiemessen in Groningen.

Je bent uit m’n leven en op deze manier zoek ik opnieuw contact met je!

Als iemand die dit leest en ze kennen Alex Verkijk, neem dan a.u.b. contact met mij op.

Graag zou ik willen weten waar je gebleven bent Alex…..