Meneer Elling

Meneer Elling

De heer Elling was leerkracht Bodemkunde, Nomenclatuur en Plantkunde aan de Lagere Tuinbouwschool te Eindhoven (Urkhovenseweg ) in 1972-1974, later Stedelijke Sierteeltschool, Helicon.

Op zondagen ging hij met een groepje vegetatieonderzoek doen aan de Helmondweg in aanleg. We reden daar naar toe in zijn witte Bestel Eend. Uiteindelijk bleef ik alleen over en in weer en wind deden wij onderzoek.

Veel geleerd van hem en het was een aanzet tot mijn latere Biologiestudie. Hij studeerde in Wageningen. Ik wil graag contact met de heer Elling (ca. 72 jaar?) en hem bedanken en weten hoe zijn verdere loopbaan gegaan is.

Meneer Elling

Chris van den Bergh

Ik zoek nabestaanden van Chris van den Bergh. In 2008/2009 hoorde ik via /via dat Chris was overleden. In 1994 waren wij vrienden en collegae bij de Gemeente Haarlemmermeer (OWM).

Zij was groendeskundige en wij kwamen elkaar tegen bij een levenscursus en was toen 28 jaar. Zij studeerde Landschapsbeheer (WUR), kwam oorspronkelijk uit Overijssel.

Na 1994 ben ik vaak verhuisd en hoorde veel later over haar overlijden.

Kan iemand mij vertellen over haar periode na 1994. Ik ben bekend met levensvragen waar ze mee worstelde in 1994. Destijds woonde Chris aan de IJweg in Hoofddorp.